Internationaal

Door onze centrale ligging tussen België en Duitsland hebben wij regelmatig te maken met grensoverschrijdende problematiek. Wij zijn met name gespecialiseerd in de problematiek van NederBelgen (Nederlanders woonachtig in België).
Wij kunnen u ondermeer op de volgende gebieden bijstaan met advies:

- verzorgen aangifte Inkomstenbelasting (C-Biljet);
- verzorgen Belgische aangifte Personenbelasting;
- internationale fiscale advisering;
- estate planning;
- registratie van uw bedrijf in Nederland (vaste inrichting);
- aanvraag 30% regeling;
- aanvraag Belgisch grensarbeiderspensioen;
- registratie voor de Omzetbelasting/Loonbelasting van een buitenlandse onderneming;
- teruggave buitenlandse omzetbelasting.

Mocht u meer informatie willen over grensoverschrijdende problematiek of heeft u een specifieke casus neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.